Нафта є одним з основних чинників світового економічного розвитку у 21 сторіччі та залишиться ключовим енергоресурсом у найближчому майбутньому. Великий обсяг споживання паливно-мастильних матеріалів, відсутність жорсткої політики з охорони природи та контролю використання нафтопродуктів призвели до забруднення ґрунтів у багатьох регіонах. Потрапляння нафтопродуктів у ґрунт порушує його структуру, біоздатність до відновлення, змінює зволоженість ґрунту, що призводить до втрати врожаїв та збитків. У цій статті ми визначимо джерела потрапляння нафти у ґрунт та способи моніторингу проблеми.

Небезпека забруднення

Нині нафтопродукти є одними з найбільш поширених і токсичних речовин, на територіях, порушених внаслідок антропогенної діяльності. Загроза забруднення навколишнього середовища сирою нафтою і продуктами її переробки стоїть гостро не тільки для нафтовидобувних і нафтопереробних регіонів. Будь-яка територія може зіткнутися з подібним забрудненням, оскільки зберігання і транспортування паливно-мастильних матеріалів, розливи нафти та нафтопродуктів внаслідок

аварійних ситуацій поширені повсюдно.

Всі речовини, що входять до складу нафти та нафтопродуктів, є токсичними, нерідко канцерогенними.

Просочування нафтою ґрунтової маси призводить до:

 1. Змін в хімічному складі ґрунту, зміни його властивостей та структури. Перш за все це позначається на гумусовому горизонті: кількість вуглецю в ньому різко збільшується, але погіршується якість ґрунтів, як поживного субстрату для рослин. Гідрофобні частинки нафти заважають зволоженню коріння рослин, що призводить до фізіологічних змін усієї рослини.
 2. Зміни складу ґрунтового гумусу. На початку зміни відбуваються у ліпідних і кислих компонентах. На подальших етапах за рахунок вуглецю нафти збільшується вміст нерозчинного гуміну. У ґрунтовому профілі можлива зміна окислювально-відновних умов, збільшення рухливості гумусових компонентів і ряду мікроелементів.
 3. Різкого порушення в ґрунтовому мікробіоценозі.
 4. Пригнічування фотосинтетичної активності рослинних організмів. Це позначається насамперед на розвитку ґрунтових водоростей. Залежно від дози нафти, що потрапила в ґрунт, і збереження ґрунтового та рослинного покриву, спостерігаються різні реакції ґрунтових водоростей: від часткового пригнічення до загибелі.
 5. Тривалого негативного впливу на ґрунтових тварин, що викликає їх масове видалення. Негативна дія забруднення здійснюється в результаті прямого контакту з нафтою і через зміну властивостей забруднених ґрунтів.

Отже, забруднення нафтою – це екокатастрофа. Паливно-мастильні матеріали, потрапляючи у воду або ґрунт, порушують процеси життєдіяльності. Пригнічують мікробне самоочищення, змінюють напрям метаболізму. На місці витікання нафтопродуктів у ґрунт важко або неможливо вирощувати рослини та отримувати нормальні врожаї.

Джерела забруднення ґрунтів нафтопродуктами: у яких регіонах варто проводити перевірку

Область поширення нафти та нафтопродуктів не обмежується тільки тими ділянками, на яких здійснюється безпосереднє використання нафти та нафтопродуктів. Навіть в районах, вільних від господарської діяльності людини, вуглеводні можуть транспортуватися з повітряними та водними потоками та забруднювати території.

Джерела забруднення ґрунтів нафтою і нафтопродуктами можна розділити на локальні та комплексні. Локальне забруднення може створювати значне разове навантаження на ґрунт та воду і завдавати великої шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Комплексні джерела можуть являти собою сукупність локальних джерел і відрізнятися більш високою тривалістю і масштабністю впливу.

До основних потенційних джерел забруднення можна віднести:

 • наземні транспортні засоби;
 • нафтові проводи;
 • нафтосховища;
 • нафтопромисли;
 • підприємства, що займаються переробленням нафти;
 • транспорт, що перевозить нафтопродукти.

До локальних джерел забруднення ґрунтів можна віднести наземні транспортні засоби, нафтопереробні підприємства, заводи та нафтосховища. При цьому об'єм викидів у ґрунт може бути відносно малим, але їх постійна дія може створювати значний ареал стійкого забруднення ґрунтів.

Нафтопроводи, за якими перекачуються нафту і нафтопродукти, можна розглядати як найбільш поширені джерела забруднення грунтів. При цьому найбільш серйозні наслідки забруднення грунтів виникають при аваріях нафтопроводів.

В області нафтопромислів ключовими джерелами викидів є свердловини: експлуатаційні та розвідувальні.

Інші джерела забруднення на нафтопідприємствах:

 • трубопроводи;
 • збірні пункти;
 • сховища;
 • пункти підготовки нафти.

Отже, екологічний моніторинг грунтів при впливі нафтових відходів і нафтопродуктів повинен проводитися з урахуванням наявних джерел забруднення ґрунтів та видів забруднення грунтів: хімічних, біохімічних, мікробіологічних і ін.

Як визначити, чи забруднений ґрунт нафтопродуктами?

Найпростіший спосіб визначити наявність нафтопродуктів на земельних ділянках - провести швидкий тест на паливні матеріали самостійно.

Ми пропонуємо звернути увагу на тест українського бренду YOCHEM. З ним ви можете виявити забруднення ґрунту або води паливно-мастильними матеріалами, жиром, олією тощо.

Тест представляє з себе індикаторні смужки, просочені рідинами, що не реагують на воду, а тільки на олійні, мастильні матеріали, жир тому подібне.

Швидкий, простий у застосуванні тест, зрозумілий будь-якому користувачеві, є засобом доступного моніторингу для визначення необхідності проведення лабораторного аналізу та вживання екстрених мір з очищення ґрунту.

Комплект YOCHEM складають:

 • дві індикаторні смужки;
 • інструкція.

Одже, чи забруднила вашу ділянку нафта: визначення проводиться таким чином:

 1. Притисніть індикаторну смужку до поверхні ґрунту, що підлягає тестуванню.
 2. Потримайте її під водою. Якщо смужка змінить колір - вкриється немов би мокрими плямами, це говорить забруднення ґрунту нафторечовинами.

Аналогічним чином, за допомогою тестів для аналізів можна оцінювати вміст й інших шкідливих речовин у грунті та воді. Позитивний результат є приводом звернутися до професійних лабораторій, провести професійну оцінку методами біоіндикації ґрунту біотестування та вживати відповідних заходів з очищення ґрунту. Наприклад, рекультивації землі – розпушування ґрунтів для збільшення проникнення кисню і розвитку окисно-відновних реакцій, внесення органічних і мінеральних добрив та посів трав з метою інтенсифікації природних процесів біохімічного очищення.